SWA 300/450F

SWA je špeciálne navrhnutý na vykonávanie úprav a opráv foriem poškodených opotrebovaním alebo používaním. Použitie laserov s pridaním materiálov spôsobilo revolúciu v tradičných technikách zvárania foriem a umožňuje opravy bez potreby predhrievania. Tým sa predchádza bežným vedľajším škodám spôsobeným tradičným zváraním, ako sú geometrické deformácie, spálenie hrán a oduhličenie. Vďaka vlastnostiam laserového lúča možno zvárať zložité oblasti, ako sú úzke a hlboké drážky alebo vnútorné a vonkajšie hrany. Metalurgická kvalita zvaru spĺňa najvyššie štandardy na všetkých oceliach, zliatinách medi a hliníku. Tvrdosť zvarových vrstiev môže dosahovať veľmi vysoké hodnoty bez potreby následných tepelných úprav. Vďaka jednoduchému spôsobu obsluhy a dokonalej vizuálnej kontrole prídavného materiálu pomocou stereomikroskopu je táto technológia dostupná pre každého bez nutnosti spoliehať sa na vysokokvalifikovaných technikov. SWA je poháňaný laserovým zdrojom novej generácie, ktorý ponúka vyššiu energetickú účinnosť a umožňuje vysokú produktivitu.

PRODUKTIVITA: Nový SWA prináša väčšiu stabilitu procesu a vysokokvalitný laserový lúč. Tieto vlastnosti zvyšujú rýchlosť výroby a zároveň dôsledne zaručujú bezchybné vykonanie procesu.

BEZÚDRŽBOVOSŤ: Nový SWA nemá žiadne spotrebné diely a je bezúdržbový. Tím konštruktérov posunul hranice energetickej účinnosti, vďaka čomu je tento SWA najúčinnejší, aký bol kedy vyrobený.

POKROČILÉ SOFTVÉROVÉ FUNKCIE: Parametre spracovania sú riadené prostredníctvom softvéru, ktorý umožňuje každému operátorovi vykonávať pokročilé zváracie operácie prakticky a intuitívne. Tieto softvérové funkcie zahŕňajú zváranie po kruhových dráhach, na šikmých rovinách, plnenie a funkciu prekrývania na vykonávanie extrémne pravidelných zvarových spojov.

ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU