Prevádzka Koš (CNC stroje)

Zenit SK, s.r.o.

Nová 831/78
972 41 Koš

Kontaktné osoby

Vladimír Hlásny
Obchodný manažér
Paula Prôčková
Sekretariát
Miroslav Kurbel
Technik CNC
Samuel Straka
Technik CNC

Sídlo a fakturačná adresa

Zenit SK, s.r.o.

Nová 831/78
972 41 Koš - okr. Prievidza

IČO: 36307599
IČ DPH: SK2020077345

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Trenčíne pod spisovou značkou oddiel: Sro, vložka 11442/R zo dňa 07.04.1999

 

Bankové spojenie VÚB Banka

Číslo účtu IBAN: SK56 0200 0000 0030 6028 3755
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie Tatra Banka

Číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0026 2854 0140
BIC: TATRSKBX