SART

TECHNICKÉ PARAMETRE

  200F EP 300F 500F EP 700F EP 30 CO2 60UV
Active material Yb Yb Yb Yb CO2 Nd
Vlnová dĺžka 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 10600 555 nm
Nominálny výkon lasera (W) 20W 30W 30W 70W 30W 6W
Pracovná frekvencia PRF (KHz) 1-1000 1-500 1-500 1-4000 0-100 0-500
Trvanie laser.impulzu 3-500 26-250 6-500 4-2000   12
Energia impulzu (mJ) >1 >1 >1 >1,2   0,06
Maximálny výkon (Kw) >10 >10 >10 >10   5
Kvalita lúča (M²) ˂1,6 ˂1,6 ˂1,6 ˂1,6 ˂1,2 ˂1,3
PulseTune vlnový tvar 40 2 38 37 1  
Chladenie vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch
Veľkosť skenovacej hlavy (rad/s) 10 10 10 10 14 14
Rýchlosť označovania (mm/s) 2000 2000 2000 5000 1800-7600 1800-7600
Frekvencia wobbelsovho maxima (Hz) 600 600 600 2000 NaN NaN
Riešenie(µrad) 12 12 12 12 0,76 12-0,76
Opakovateľnosť (RMS)(µrad) 2 2 2 2 ˂2 2