Erowa

Spoločnosť EROWA sa od svojho založenia neustále rozvíja. Začínala ako malý podnik v oblasti výroby nástrojov a foriem,
v priebehu času sa zmenila na globálne pôsobiacu organizáciu pre vývoj, výrobu, konzultáciu a distribúciu moderných výrobných technológií.

EROWA je slovo zložené z prvých písmen nemeckých termínov pre EDM, tvorbu nástrojov a automatizáciu. Toto slovo popisuje kurz a smer, ktorý bol stanovený a je sledovaný od založenia spoločnosti v roku 1970.


V roku 1983 bol patentovaný a uvedený na trh prvý univerzálny nástrojový systém pre výrobu nástrojov a foriem. V roku 1987 bol predstavený prvý robot pre automatické nakladanie / vykladanie obrobkov a elektród, následne prešli ďalším konzistentným vývojom.
Erowa ponúka kompletný univerzálny sortiment upínania, nástrojových systémov až po automatizačné zariadenie a software pre riadenie procesov pre celý kovoobrábačský priemysel.


V roku 1989 bol predstavený doteraz stále platný a často citovaný štvorstupňový výrobný koncept alebo FMC (Flexible Manufacturing Concept).