Takumi představuje novou značku Identity

 

„When Precision Matters“ - „Když na přesnosti záleží“

Toto slovní spojení bylo představeno jako nový slogan pro společnost Takumi Machine Tools.

Není to jen slogan, ale spíše prohlášení o tom, co společnost dělá nejlépe. Přesnost, vysoká rychlost a vynikající kvalita povrchu dílů jsou všechny hlavní atributy, které zákazníci pojmenovali v rámci poprodejních průzkumů prováděných společností v posledních několika letech.

Takumi dosahuje těchto atributů díky vynikajícímu konstrukčnímu řešení strojů, konstrukci samotné a inženýrským znalostem. Například mnoho výrobců obráběcích strojů již netráví čas ručním zaškrábáním spojovacích ploch. Takumi se však domnívá, že toto řemeslo a výhody, které poskytuje, nelze mechanicky nahradit.

Stroje Takumi mají masivní odlitky a tuhé konstrukce, které jsou po ručním zaškrábání přesně namontovány a vytvářejí tak kritické geometrie rámu, jako je pravoúhlost, kolmost a rovnoběžnost. Tyto dokonalé geometrie jsou vyžadovány k tomu, aby stroje mohly dosáhnout jak výjimečného pozicování a přesnosti obrábění tak mnoho let bezporuchového provozu nebo ztráty přesnosti.

„When Precision Matters“ není jen o tom, jak jsou stroje navrženy a vyrobeny, ale také o tom, jak jsou prodávány a podporovány. Po celém světě existuje mnoho výrobců CNC strojů a mnoho z nich vyrábí stovky různých modelů pro všechny myslitelné účely. Ale v Takumi jsme se rozhodli, že můžeme nejlépe sloužit našim zákazníkům, pokud se zaměříme na určitý segment v našem oboru. Což je vynikající kvalita povrchu a přesnost – a v tom jsme opravdu dobří.

Tento proces zahrnuje předprodejní činnosti, jako jsou studie proveditelnosti dílů, doporučení strojů, testovací řezy a časové studie až po instalaci stroje, aplikační inženýrství, školení a servis. Takže i když máme nový slogan: „Je to opravdu jen souhrn toho, co už tisíce zákazníků Takumi z celého světa vědí, že „When Precision Matters“ znamená Takumi.“