Rýchla a presná tlač pomocou polymerizačnej živice a svetelnej projekcie.  Patentovaná technológia ZTT (ZeroTiltingTechnology) umožňuje extrémne rýchle tlačové postupy s nekompromisnou kvalitou. PTFE dno vane nie je počas procesu vytvrdzovania živice vystavené degenerácii. Prvá vrstva bude presná a podrobná ako posledná. Mechanické namáhanie pri vytváraní predmetu je minimálne. Okamžité zarovnanie a vynulovanie platformy prebieha automaticky pre každú tlačovú úlohu bez potreby akéhokoľvek ručného zásahu, čím sa obmedzuje akákoľvek možná ľudská chyba. Typy náplní živice sú automaticky rozpoznané štítkom RFID; operácie nakladania / vykladania živice sa automaticky riadia na začiatku a na konci každého jednotlivého procesu tlače.